Kategorier

jerry

Vill du bli medlem?
klicka här!

Sagodelen Narren

Who's Online

1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Map of Visitors

Medlemskap

Den som är intresserad av piratskolans syfte och betalar medlemsavgiften (eller vuxen som bidrar med stöd) kan bli medlem.

Barn och ungdom betalar en medlemsavgift som regleras på årsmötet för att få ett medlemskap.

Alla vuxna medlemmar är stödmedlemmar. De vuxnas aktivitet inom skolans ramar är i huvudsak förmedlande och sker alltid tillsammans med barn och/eller ungdom(ar) med mål att själv bli överflödig.

Alla vuxna medlemmar meddelar till styrelsen vad de vill bidra med under det kommande året, och detta senast på årsmötet.

(Pirater fyllda 21 år räknas som vuxna)

Medlemskap