Kategorier

jerry

Vill du bli medlem?
klicka här!

Sagodelen Narren

Who's Online

2 visitors online now
0 guests, 2 bots, 0 members
Map of Visitors

Adress

Piratskolan Valkyria
Föreningen Piratskolan Valkyria
Segelskolan för barn vid Järnafjärden
Adress: Piratskolan Valkyria, c/o Lindh, Nibble-Skogsbrynsby 14, 153 91 JÄRNA

_______________________________________________________

Ordnings & säkerhetsregler

 • Piratskolan har en ansvarsförsäkring mot tredje man på jollarna.
 • Varje brukare av skolans båtar ansvarar för sin egen säkerhet.
 • Alla som vill använda båtarna måste följa skolans ordnings och säkerhetsregler.
 • Flytväst är obligatorisk. Du får ta med din egen.
 • Om du vill segla ensam är simkunnighet minst 200 m ett måste.
 • Föräldrar ansvarar för minderåriga så att dessa ej lämnas utan uppsikt.
 • Se till att återlämna båt och utrustning på samma plats som du tog dem.
 • Återlämna nyckel till den du fått den av och meddela eventuell skada på båt eller utrustning
 • Segla inte om det blåser för hårt om du inte känner att du har tillräcklig erfarenhet för det.
 • På väggen i båthuset sitter en anslagstavla där du kan lämna meddelanden. Där finns också ett utförligt informationsblad om vad föreningens ansvarsförsäkring omfattar.

Tillägg till Säkerhetsregler 2013-05-26:  (årsmötesbeslut)

 • Optimistjollarna kan bokas och användas av alla medlemmar enligt ovanstående säkerhetsregler.
 • Eventuella kompisar som vill vara med och segla måste bli medlemmar och ha målsmans godkännande och underskrift på säkerhetsblanketten.
 • Trissjollen kan bokas tillsammans med vuxen person eller av föreningen godkänd seglingsinstruktör.
 • För att hyra Stortrissen krävs att det finns en ansvarig person ombord med förarbevis (båtkörkort) eller som på annat sätt bevisligen har kompetens att framföra båten på ett säkert sätt.
 • Isis, Nordlandsbåten och Piratskeppet används endast i föreningens gemensamma aktiviteter. Isis kan dock lånas genom speciell överenskommelse.LYCKA TILL MED SEGLANDET!

__________________________________________________________

Försäkran

Jag vill segla och har läst igenom och godkänner Piratskolan Valkyrias Ordnings och Säkerhetsregler!

Medlem:……………………………………………. Födelsedatum:……………………..

Adress:………………………………………………

Postnummer:………………………………………. Ort:…………………………………

Telefon:………………………Mobil:……………………..Email:………………………..

Underskrift:………………………………………..Datum:……………………………….

Namnförtydligande:……………………………….

OBS! För minderårig (under 18 år) gäller Målsmans underskrift!