Kategorier

jerry

Vill du bli medlem?
klicka här!

Sagodelen Narren

Who's Online

2 visitors online now
1 guests, 1 bots, 0 members
Map of Visitors

Bli medlem

OBS!
Ekobanken har nyligen meddelat att bankens alla nuvarande kontonummer upphör att gälla från och med den 23:e maj, eftersom banken gör en stor omläggning och uppgradering av sin verksamhet.
För att undvika förvirring beträffande vilket kontonummer som kommer att gälla efter den 23/5, ber vi alla som kommer att betala sina kurs och medlemsavgifter efter den 23/5 att göra detta kontant till oss. Sedan får vi återkomma med nya betalningsrutiner inför 2017.

Med vänliga hälsningar
Gunnar

Barn och ungdom betalar 200:-/person, syskonpar 300:- oavsett antal syskon (för 2016)

Därefter måste du för att kunna använda båtarna skriva under en försäkran att du tagit del av Piratskolans ” Ordnings och Säkerhetsregler” samt att du accepterar dessa.

För minderåriga (under 18 år) måste målsman skriva under och skicka försäkran  till: Piratskolan Valkyria,  c/o Lindh, Nibble-Skogsbrynsby 14,  153 91 JÄRNA.

Du får tillgång till båtbokningen genom att registrera dig. Skicka ett email till gunnar(a)piratskolan.se med namn, adress, telefonnummer och epost-adress. När ditt medlemskap bekräftats får du ett email med ett lösenord och därmed möjligheten att logga in på Gmail kalendern för att boka en segelbåt. Läs mer här!

Bli medlem Svarta PärlanVuxen (pirater över 21 år)

Är du vuxen (21 år och däröver) betalar du ingen medlemsavgift utan meddelar till piratskolan vad du vill bidra med under det kommande året. Arbetsinsats, gåva eller vuxenstödbidrag (300:-/år) om du känner att du vill stödja verksamheten men inte kan bidra på annat sätt.

Lycka till! Glöm inte skriva under och skicka in försäkran och ta med flytvästen